Giáo Xứ Hòa Lâm Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 19/6/2016

_DSC4336.jpg - 109.87 kb

Giáo Xứ Hòa Lâm Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành lập giáo xứ: 18/01/2007 Ngày xây dựng nhà thờ: 2003 Địa chỉ: Duy Trung,  H. Duy Xuyên, Quảng Nam                                            Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:  

Read More