Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh Không Thường Trú Tại Việt Nam, Thăm Mục Vụ Giáo Xứ Tam Toà 28/8/2016

_DSC5960.JPG - 248.37 kb

Theo thông báo tháng 8/2016 của Toà Giám Mục Đà Nẵng và sau khi thăm mục vụ Giáo Xứ An Sơn, Giáo Hạt Tam Kỳ, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh Không Thường Trú Tại Việt Nam, cũng đã thăm mục vụ Giáo Xứ Tam Toà, Giáo Hạt Đà Nẵng và cử hành Thánh lễ lúc 17g00, ngày 28/8/2016. Xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh:                                         Xin…

Read More

Giáo Xứ Vĩnh Điện và Hội Yên Hành Hương Nhà Thờ Chính Toà 28/8/2016

_DSC5900.JPG - 230.43 kb

Giáo Xứ Hội Yên Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita Ngày bổn mạng: 24/6 Ngày thành lập giáo xứ: 2007 Ngày xây dựng nhà thờ: xây dựng lại năm 1991 Địa chỉ: Xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng   Giáo Xứ Vĩnh Điện Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành lập giáo xứ: 1948 Ngày xây dựng nhà thờ: xây dựng lại năm: 2004 Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Ðiện, Ðiện Bàn, Quảng Nam    …

Read More