Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2017

      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2017 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 29/5 Hai Hoàng Thị Lệ Huyền Nguyễn Quý Thúy Ái Giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ 30/5 Ba Hồ Thị Lang Nguyễn Xuân Dũng 31/5 Tư Trần Thị Trúc Quỳnh Trần Thị An Lưu 01/6 Năm Trần Thị Trúc Nhật Hồng Đoan 02/6 Sáu Phan Thị Thanh Thúy (Lễ Hôn Phối) 03/6 Bảy (Lễ Hôn Phối) B1: Nguyễn…

Read More