Phân Công Phụng Vụ Tháng 07/2017

 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                        BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 07/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 26/6 Hai Trần Linh Bạch Thị Hồng Loan Giáo họ Anê Thành trực phụng vụ 27/6 Ba Nguyễn Thị Quỳnh Hương Trần Lâm Thị Nhẫn 28/6 Tư Nguyễn Thị Xem Hồ Du 29/6 Lễ Phêrô Phaolô B1: Phạm Quốc Bảo B2: Trần Linh B1: Lại Tấn Thọ B2: Trần Thị Hồng Xuân LN:…

Read More