Trại Giáo Lý Giáo Xứ Chính Tòa 6/7/2017

TRẠI GIÁO LÝ GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” Từ 7g00 đến 21g 30, thứ năm ngày 6/7/2017 Sân nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Sáng nay tất cả các em thiếu nhi đang học giáo lý đã tập trung để tham gia trại hè bế giảng năm học giáo lý. Cha PhanxicoSalesio Lê Văn La Vinh thay mặt cha quản xứ, đọc kinh và tuyên bố khai mạc, thì các đội đã được phân chia nhận lều trại và triển khai dựng trại.…

Read More

192. Hội Thánh có thể thay đổi và canh tân Phụng vụ không?

192. Hội Thánh có thể thay đổi và canh tân Phụng vụ không? – Trong phụng vụ, có những phần có thể đổi và những phần không thể đổi. Phần không thể đổi là phần có nguồn gốc thần linh, ví dụ: những Lời của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly. Phần có thể đổi là phần Hội thánh thêm vào, phần này cần đổi theo thời gian. Như vậy, mầu nhiệm Chúa Kitô phải được công bố, cử hành, và đem ra sống ở mọi nơi mọi lúc. Phụng…

Read More

Bản Tin 383 – Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm A 16/7/2017

BẢN TIN 383    PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – A. 16/07/2017 “Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13, 8) Suy niệm: Hạt giống lời Chúa được tung gieo trên mọi loại đất, nhưng sinh hoa kết quả hay không, còn tùy thuộc vào lòng quảng đại và cộng tác với ân sủng Chúa của mỗi người. Quảng đại để đón nhận những “cơn mưa gió”…

Read More

Thông Báo: Số 37/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 37TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A Chúa nhật 09/7/2017 vào lúc 8g00 thánh lễ bế giảng năm học giáo lý thiếu nhi. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự. Từ thứ hai 10/7 đến thứ bảy 15/7, Giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ. Thứ ba 11/7 lễ nhớ thánh Bênêđictô bổn mạng của 37 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ tư 12/7, vào lúc 17g15 Thánh lễ mừng kính Bổn mạng Giáo họ Anê Lê Thị Thành. Xin Cộng…

Read More