Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 08/2017 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 31/7 Hai Lê Huy Lập Nguyễn Hữu Tùng Giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ 01/8 Ba Hồ Thị Tuấn Trần Thị Thu Bồn 02/8 Tư Lâm Thị Tuyết Mai Đặng Thị Hạng 03/8 Năm Lâm Hoàng Bá Đạt Nguyễn Thị Kim Dung 04/8 Sáu Lê Huy Lập Trần Văn Khiêm 05/8 Bảy Bùi Văn…

Read More