200. Điều gì xảy ra khi lãnh Bí tích Rửa Tội?

200. Điều gì xảy ra khi lãnh Bí tích Rửa Tội? – Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên chi thể của thân thể Chúa Kitô, anh chị em của Đấng Cứu chuộc, con cái Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, được lãnh số phận sống vui trong Đấng Cứu chuộc ta. [1262 – 1274, 1279 – 1280] – Được rửa tội có nghĩa là lịch sử đời tôi được chìm đắm trong dòng chảy tình yêu của Chúa.…

Read More

Thông Báo: Số 46/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 46TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật 10/9, tất cả các em thiếu nhi tập trung và xếp lớp học giáo lý. Xin Quý Phụ Huynh cho các em đi lễ lúc 08g00, sau lễ sẽ vào lớp mới. Chúa Nhật 17/10, khai giảng Năm học Giáo lý mới. Xin Quý Phụ Huynh cho các em có mặt lúc 07g15 để dự Nghi thức Khai giảng; 08g00: Thánh Lễ Đầu Năm học. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho các em. Từ…

Read More

Bản Tin 391 – Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A 10/9/2017

BẢN TIN 391      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. 10/09/2017 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã  chinh phục được người anh em.”  (Mt 18,15) Suy niệm: Có thẻ xanh, nhập quốc tịch, trở thành công dân Mỹ, Úc, hay Canađa… là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời các đồng bào Việt Nam hải ngoại. Nhờ cái “mác” công…

Read More