Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 10/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 02/10 Hai Phạm Ngọc Lời Võ Hồng Khanh Giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ 03/10 Ba Nguyễn Hứa Thiên Dung Lại Tấn Đạo 04/10 Tư Nguyễn Văn Tín Vũ Thị Bích Dung 05/10 Năm Nguyễn T. Kim Thi Nguyễn Tuấn Vũ 06/10 Sáu Hồ Quang Thái Võ Thành Kiểm 07/10 Bảy Nguyễn Hứa…

Read More

202. Bí tích Thêm Sức là gì?

202. Bí tích Thêm Sức là gì? – Thêm Sức là bí tích hoàn tất Bí tích Rửa Tội. Nhờ Bí tích Thêm Sức, Đức Chúa Thánh Thần ban ơn xuống cho ta. Bất cứ ai tự ý quyết định sống như con cái Chúa và xin ơn Thánh Thần xuống qua sự đặt tay và xức dầu thánh sẽ nhận được sức mạnh để làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trong lời nói và việc làm. Nhờ đó họ trở nên phần tử đã cam kết và có…

Read More

Thông Báo: Số 50/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 50TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật 01/10 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Cha Mẹ Và Người Đỡ Đầu tập nghi thức vào lúc 19g30 Thứ Bảy, 30/9. Bắt đầu từ Thứ Hai 02/10 tuần này, Thánh Lễ Chiều cử hành vào lúc 17g00 thay cho 17g15 như trước đây. Từ Thứ Hai 02/10 đến Thứ Bảy 07/10, Giáo họ Emmanuel Triệu trực Phụng Vụ. Tối Thứ Hai, 02/10, vào lúc 19g30, kính mời các Ông Bà Đại Cử Tri (có…

Read More

Bản Tin 394 – Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm A 01/10/2017

BẢN TIN 394        PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. 01/10/2017 “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo vậy. Nó đáp: ‘Thưa Ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi.” (Mt 21,28-30) Suy niệm: Tục ngữ có câu: “Trăm voi không được…

Read More