206. Ai được lãnh Bí tích Thêm Sức? Họ phải chuẩn bị thế nào?

206. Ai được lãnh Bí tích Thêm Sức? Họ phải chuẩn bị thế nào? – Những ai là Kitô hữu (đã lãnh Bí tích Rửa Tội), có ơn nghĩa Chúa, đều được nhận lãnh Bí tích Thêm Sức. [1306 – 1311, 1319]   – “Có ơn nghĩa Chúa” là không phạm tội nặng. Phạm tội nặng là rời khỏi Chúa, và chỉ có thể làm hoà với Chúa nhờ Bí tích Giao Hoà. Một bạn trẻ Kitô hữu sửa soạn lãnh Bí tích Thêm Sức là bước vào một giai…

Read More

Thông Báo: Số 54/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 54TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật 22/10/2017 Khánh Nhật Truyền Giáo là ngày đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo của HĐGMVN, xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp. Và lúc 19g30 mời Giáo Dân Giáo Họ Phaolô Bường tham dự buổi tĩnh tâm để mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Họ. Lễ Kính Thánh Phaolô Tống Viết Bường được cử hành lúc 17g00 Thứ Hai 23/10. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện. Từ Thứ Hai 23/10 đến Thứ…

Read More

Bản Tin 397 – Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm A 22/10/2017

BẢN TIN 397    PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. 22/10/2017. Khánh Nhật Truyền Giáo “Những người Pha-ri-sêu… sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22,15-17) Suy niệm: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” là câu hỏi được đặt ra để bẫy Đức Giê-su. Không chỉ nhóm Pha-ri-sêu, phe Hê-rô-đê mà cả phái Xa-đốc cũng giăng…

Read More