Phân Công Phụng Vụng Tháng 11/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 30/10 Hai Đặng Thị Hoàng Oanh Đoàn Văn Lân Giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ 31/10 Ba Võ Khắc Cảnh Lê Thị Huyền Sương 01/11 CÁC THÁNH NAM NỮ B1: Võ Khắc Cảnh B2: LN: Đặng T Hoàng Oanh B1: Đoàn Văn Lân B2: Lê Thị Huyền Sương LN: Ngô T Hồng Hạnh 02/11…

Read More

Thông Báo: Số 55/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 55TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm A Từ thứ hai 30/10 đến thứ bảy 04/11 giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ. Thứ tư 01/11/2017 Lễ Các Thánh Nam Nữ Lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Buổi sáng lễ 5g như thường lệ, buổi chiều lúc 17g do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự. Thứ năm 02/11/2017 Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu đã qua đời, buổi sáng có 02 thánh lễ 5g và 5g45, và…

Read More