Thông Báo: Số 55/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 55TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật 05/11 sau lễ Thiếu Nhi có Rửa Tội cho các em nhỏ. Vào lúc 9g00 ngày 06/11 Cha Quản Xứ sẽ dâng Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Giáo Xứ tại Phú Thượng, có thuê xe cho Cộng Đoàn đi, xin có mặt lúc 07g30 tại Nhà Thờ để khởi hành. Từ Thứ Hai 06/11 Đến Thứ Bảy 11/11 Giáo Họ Phaolô Lộc trực Phụng Vụ. Thứ Ba 07/11, Ngân Khánh Linh Mục của Cha Maccello Đoàn…

Read More

Bản Tin 398 – Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm A 05/11/2017

BẢN TIN 398      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN. 05/11/2017. “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3) Suy niệm: David Copperfield, nhà ảo thuật thiên tài, đã làm biết bao khán giả phải rởn tóc gáy với màn ảo thuật cưa đôi người ghê rợn, mặc dù ai cũng biết sự thật không phải thế. Trong cuộc sống đời thường cũng có…

Read More