Lễ Các Đẳng Linh Hồn 02/11/2017

Thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn do Đức Giám mục Giuse chủ tế tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng lúc 17g00 ngày 02/11/2017. Sau Thánh lễ, Đức cha, quý Cha và cộng đoàn Giáo xứ đã ra hang đá Đức Mẹ để viếng mộ và đọc kinh cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phanxico Xavie Nguyễn Quang Sách. ——- Hình ảnh: Lê Đức Nhã BTT GXCT ĐN

Read More