208. Bí tích Thánh Thể là gì?

208. Bí tích Thánh Thể là gì? – Là bí tích Chúa Giêsu hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta, để chúng ta cũng hiến mình ta cho Người trong tình yêu và kết hợp với Người khi rước lễ. Nhờ rước lễ, chúng ta được liên kết với một Thân Mình Chúa Kitô là Hội thánh Công giáo. [1322, 1324, 1409] – Sau khi lãnh Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, Bí tích Thánh Thể là bí tích thứ ba giúp khai tâm vào Kitô giáo.…

Read More

Thông Báo: Số 57/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 57TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A Vào lúc 05g15 Chúa Nhật 12/11 Thánh Lễ Nhận Chức của HĐMVGX Mới, kính mời Toàn Thể HĐMVGX Nhiệm Kỳ 2017-2021 tham dự Thánh Lễ và nhận Văn Bằng Bổ Nhiệm. Cha Quản Xứ sẽ dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn Giáo Chức đã qua đời, xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Chúa Nhật ngày 12/11 Giáo Xứ Chính Tòa Chầu Lượt. Các Phiên Chầu được phân công như sau: + 11g00-11g45: do Các Giáo…

Read More

Bản Tin 399 – Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A 12/11/2017

BẢN TIN 399      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN. 12/11/2017 “Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn các cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.” (Mt 25,3-4) Suy niệm: Chúa Giê-su diễn tả cuộc hội ngộ cánh chung như cuộc hẹn của các trinh nữ đi đón vị Lang Quân là chính Ngài. Thế nhưng trong cuộc hẹn này, kẻ được gặp, người lại không! Yếu tố quyết định để gặp được Chàng Rể Giê-su chính là…

Read More