209. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

209. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào? – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trước ngày Người chịu chết vào buổi tối trước khi Người bị trao nộp (1 Cr 11,23), Người tập họp các Tông đồ ở Nhà Tiệc Ly và Người cùng với họ cử hành Bữa Tiệc Ly. [1323, 1337 – 1340] Trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình…

Read More

Thông Báo: Số 58/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 58TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A Từ Thứ Hai 20/11 đến Chiều Thứ Bảy 25/11 Giáo Họ Phêrô Lựu trực Phụng Vụ. Thứ Tư 22/11 Lễ nhớ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Quan Thầy của Ca đoàn Cêcilia và 42 giáo dân. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g00’ Thứ Tư 22/11/2017. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ Năm 23/11 sau Thánh Lễ 17g00’ có Giờ Chầu Thánh Thể do Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách. Thứ Sáu…

Read More

Bản Tin 400 – Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A 19/11/2017

BẢN TIN 400      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. 19/11/2017. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21) Suy niệm: 1/ Ông chủ trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài giao cho mỗi người một phận vụ và không đòi hỏi ai quá sức mình. Ngài không coi trọng người được giao năm yến hơn người được giao một yến. Tài sản Ngài có bao nhiêu, Ngài giao tất cả.…

Read More