Lễ Các Thánh Tử Đạo VN: Gặp Mặt Ban Thường Vụ Toàn Giáo Phận 24/11/2017

Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng là lễ Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ năm nay, ban Mục vụ Giáo dân (MVGD) đã tổ chức một buổi tĩnh huấn cho các Ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ giáo xứ trong toàn Giáo phận Đà Nẵng vào chính ngày lễ kính 24/11/2017. Chương trình tĩnh huấn được bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng 24/11/2017 tại  nhà thờ Chính Tòa giáo phận với sự tham dự của  275 vị trong các Hội đồng…

Read More

Thánh Lễ Tạ Ơn và Nhận Chức Của HĐMVGX Nhiệm Kỳ 2017-2021 12/11/2017

Theo kết quả bầu cử hồi tháng 10/2017, hơn 120 quý chức thuộc Ban Thường Vụ, các ban ngành và các giáo họ đã được Cha Quản xứ và Đức Giám Mục Giáo Phận phê chuẩn vào Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Nhiệm Kỳ 2017-2021. Ngày 12/11/2017, Thánh Lễ tạ ơn và trao văn bằng bổ nhiệm lúc 05g15 đã diễn ra trang trọng và sốt sắng, xin mời cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho quý chức trong nhiệm kỳ này được nhiều ơn Chúa soi sáng và…

Read More