210. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể thế nào?

210. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể thế nào? – Thánh Phaolô kể lại như sau: “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em, trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén…

Read More

Thông Báo: Số 59/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 59TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm A Vào lúc 19g30 Chúa Nhật 26/11/2017 kính mời Giáo Dân Giáo Họ Anrê Trông tham dự buổi Tĩnh Tâm tại Nhà Thờ để mừng lễ Bổn Mạng Giáo Họ. Lễ Kính Thánh Anrê Trông sẽ được cử hành lúc 17g00 Thứ Hai 27/11. Xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện. Từ Thứ Hai 27/11 đến Chiều Thứ Bảy 02/12 Giáo Họ Micae Hy trực Phụng Vụ. Thứ Ba 28/11/2017 vào lúc 10g00 Đức Giám…

Read More

Bản Tin 401 – Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm A 26/11/2017

  BẢN TIN 401      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN. 19/11/2017. Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ “Còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” (Mt 25,46) Suy niệm: Kết thúc Năm Phụng Vụ, Giáo Hội mừng lễ Chúa Ki-tô Vua, Vua các vua, Chúa các chúa. Tại sao? Vì, Chúa Giê-su là Đấng trung gian duy nhất giao hòa giữa trời với đất. Ngài đã nhập thể để rao truyền Tin Mừng cứu độ. Chính Ngài là Đấng cứu độ…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 12/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 27/11 Hai Nguyễn Thị Nở (Bm. Giáo họ Anrê Trông) Giáo họ Miace Hy trực phụng vụ 28/11 Ba Lê Lan Phượng Trần Thị Vân 29/11 Tư Lâm Thị Tuyết Minh Nguyễn Văn Nghĩa 30/11 Năm Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Như Lan 01/12 Sáu Nguyễn Thị Thu Lan (Sinh Viên Công Giáo) 02/12 Bảy…

Read More