Lịch Sám Hối Mùa Vọng Giáo Hạt Đà Nẵng 2017

LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2017 GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG TUẦN/NGÀY GIỜ GIÁO XỨ CHỦ SỰ TUẦN I Thứ Tư (06.12) 19g00 TAM TÒA Cha Philipphê TRƯƠNG VĂN LONG TUẦN II Thứ Hai (11.12) 19g00 NGỌC QUANG Cha Giuse NGUYỄN THANH TÙNG Thứ Ba (12.12) 19g00 HÒA THUẬN Cha Phêrô TRẦN ĐỨC CƯỜNG Thứ Tư (13.12) 19g00 NỘI HÀ Cha Giuse PHẠM PHI PHONG Thứ Năm (14.12) 19g00 CHÍNH TÒA Cha Phaolô NGUYỄN HỮU TRƯỜNG SƠN Thứ Sáu (15.12) 14g00 THANH ĐỨC Cha Giuse CAO VĂN CƯỜNG 19g00 AN HÒA…

Read More

Thông Báo: Số 02/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Chính Tòa: Thông báo Số 02TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B Chúa nhật 03/12 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Từ thứ hai 04/12 đến chiều thứ bảy 09/12 giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ. Vào lúc 19g00 thứ ba ngày 05/12/2017, có Sám Hối và xưng tội dành riêng cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Xin quý phụ huynh lưu tâm nhắc nhở và đưa con em tham dự buổi sám hối chung. Vào lúc 19g30 thứ ba 05/12/2017,…

Read More