Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Giám Mục Giáo Phận 02/12/2017

Năm 2017 là thời điểm ghi nhiều dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Giuse Đặng Đức Ngân, đó là: 60 năm tuổi đời (16/6/1957), 30 năm linh mục (08/12/1987) và 10 năm Giám mục (03/12/2007). Theo mong muốn của Cha quản xứ Chính tòa Phêrô Trần Đức Cường để ghi nhớ và tạ ơn những dấu ấn hồng ân đặc biệt này, vào lúc 17g00 ngày 02/12/2017 tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân…

Read More