214. Cơ cấu Thánh lễ như thế nào?

214. Cơ cấu Thánh lễ như thế nào? – Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc tập họp các tín hữu và rước linh mục cùng các người giúp lễ. Sau lời chào của linh mục, là việc thú tội chung của tất cả, rồi kết thúc bằng kinh Xin Chúa thương xót. Các Chúa Nhật (trừ Mùa Chay và Mùa Vọng) và các ngày lễ kính, lễ trọng thì hát hoặc đọc Kinh Vinh danh. Lời cầu nguyện của ngày mở đầu cho một hoặc hai bài đọc Cựu ước…

Read More

Thông Báo: Số 06/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH – Năm B

Chính Tòa: Thông báo Số 06TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH – Năm B Thứ Hai, 01/01/2018, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Cầu cho Hòa Bình Thế Giới – Hành Hương Giáo phận. + Vào lúc 09g00 Thánh Lễ được cử hành tại Sân Me Nhà Thờ Chính của Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự, + Vào lúc 17g00 Thánh Lễ được cử hành trọng thể tại Nhà Thờ Chính Tòa. Xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự. Thứ Hai 01/01…

Read More

Bản Tin 405 – Chúa Nhật TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH – Năm B 31/12/2017

BẢN TIN 405      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ kính. 31/12/2017 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét. (Lc 2,39) Suy niệm: “Bạn không chọn gia đình. Gia đình là quà tặng của Chúa ban cho bạn và bạn là quà tặng cho gia đình” (Giám mục D. Tutu). Con Thiên Chúa khởi đầu cuộc nhập thể làm người không phải bằng…

Read More