Chương Trình Cầu Nguyện Và Thánh Lễ An Táng “Cố Linh Mục Antôn Nguyễn Trường Thăng”

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ Số: 08/2018/TB/GXCT Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2018   CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG “CỐ LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG”                         Kính gửi: Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng               Theo Bảng phân nhiệm của Tòa Giám Mục Đà Nẵng về việc tổ chức Tang lễ Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng, Giáo xứ Chính Tòa được phân công phụ trách các công việc như…

Read More

Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) † CÁO  PHÓ Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG VÀ GIA ĐÌNH THÀNH KÍNH BÁO TIN Cha ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG   Sinh ngày 25 tháng 02 năm 1942 tại An Ngãi Tây, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng đã an nghỉ trong Chúa lúc 05g00, Chúa Nhật, ngày 07 tháng 01 năm 2018 hưởng thọ 76 tuổi, với 47 năm Linh mục. NGHI THỨC TẨM LIỆM sẽ được…

Read More

Thông Báo: Số 07/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH – Năm B

Chính Tòa: Thông báo Số 06TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH – Năm B Chúa nhật 07/01 sau Lễ Thiếu nhi có Rửa Tội cho các em nhỏ. Từ Thứ Hai 08/01 đến Thứ Bảy 13/01 Giáo Họ Anrê Trông trực Phụng vụ. Mời Các Giáo Họ, Các Giới Ban Ngành Đoàn Thể vào lúc 08g00’ Thứ Hai 08/01 đến Nhà Thờ để tháo cất những vật dụng trang trí Giáng Sinh. Lớp Dự Bị Hôn Nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g30’ Thứ Hai 08/01/2018 tại…

Read More

Bản Tin 405 – Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH – Năm B 07/01/2017

BẢN TIN 406      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH.07/01/2018 “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2,2) Suy niệm: “Thấy” và “đến” là hai hành vi đã thúc đẩy các nhà chiêm tinh dấn bước vào hành trình tìm kiếm Đấng Cứu Thế. “Thấy ngôi sao”, hành vi không chỉ đơn thuần là những xung động của giác quan mà còn bao hàm cả một quá trình suy tư, phân định…

Read More