209. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

209. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào? – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trước ngày Người chịu chết vào buổi tối trước khi Người bị trao nộp (1 Cr 11,23), Người tập họp các Tông đồ ở Nhà Tiệc Ly và Người cùng với họ cử hành Bữa Tiệc Ly. [1323, 1337 – 1340] Trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình…

Read More

Thông Báo: Số 58/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 58TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A Từ Thứ Hai 20/11 đến Chiều Thứ Bảy 25/11 Giáo Họ Phêrô Lựu trực Phụng Vụ. Thứ Tư 22/11 Lễ nhớ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Quan Thầy của Ca đoàn Cêcilia và 42 giáo dân. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g00’ Thứ Tư 22/11/2017. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ Năm 23/11 sau Thánh Lễ 17g00’ có Giờ Chầu Thánh Thể do Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách. Thứ Sáu…

Read More

Bản Tin 400 – Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A 19/11/2017

BẢN TIN 400      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. 19/11/2017. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21) Suy niệm: 1/ Ông chủ trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài giao cho mỗi người một phận vụ và không đòi hỏi ai quá sức mình. Ngài không coi trọng người được giao năm yến hơn người được giao một yến. Tài sản Ngài có bao nhiêu, Ngài giao tất cả.…

Read More

208. Bí tích Thánh Thể là gì?

208. Bí tích Thánh Thể là gì? – Là bí tích Chúa Giêsu hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta, để chúng ta cũng hiến mình ta cho Người trong tình yêu và kết hợp với Người khi rước lễ. Nhờ rước lễ, chúng ta được liên kết với một Thân Mình Chúa Kitô là Hội thánh Công giáo. [1322, 1324, 1409] – Sau khi lãnh Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, Bí tích Thánh Thể là bí tích thứ ba giúp khai tâm vào Kitô giáo.…

Read More

Thông Báo: Số 57/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 57TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A Vào lúc 05g15 Chúa Nhật 12/11 Thánh Lễ Nhận Chức của HĐMVGX Mới, kính mời Toàn Thể HĐMVGX Nhiệm Kỳ 2017-2021 tham dự Thánh Lễ và nhận Văn Bằng Bổ Nhiệm. Cha Quản Xứ sẽ dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn Giáo Chức đã qua đời, xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Chúa Nhật ngày 12/11 Giáo Xứ Chính Tòa Chầu Lượt. Các Phiên Chầu được phân công như sau: + 11g00-11g45: do Các Giáo…

Read More

Bản Tin 399 – Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A 12/11/2017

BẢN TIN 399      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN. 12/11/2017 “Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn các cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.” (Mt 25,3-4) Suy niệm: Chúa Giê-su diễn tả cuộc hội ngộ cánh chung như cuộc hẹn của các trinh nữ đi đón vị Lang Quân là chính Ngài. Thế nhưng trong cuộc hẹn này, kẻ được gặp, người lại không! Yếu tố quyết định để gặp được Chàng Rể Giê-su chính là…

Read More

Lễ Các Đẳng Linh Hồn 02/11/2017

Thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn do Đức Giám mục Giuse chủ tế tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng lúc 17g00 ngày 02/11/2017. Sau Thánh lễ, Đức cha, quý Cha và cộng đoàn Giáo xứ đã ra hang đá Đức Mẹ để viếng mộ và đọc kinh cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phanxico Xavie Nguyễn Quang Sách. ——- Hình ảnh: Lê Đức Nhã BTT GXCT ĐN

Read More