Báo Tang: Ông Gioan Kim Nguyễn Văn Dưỡng

Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
kính báo
Ông Gioan Kim Nguyễn Văn Dưỡng
Sinh 1955 tại Đà Nẵng
Từ trần vào lúc 23g45 ngày 31/8/2017 tại 283/4 Hoàng Diệu, Giáo họ Anrê, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 01/9/2017
Thánh lễ An Táng lúc 05g00 04/9/2017 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Bài cùng chủ đề