Bế Mạc Tháng Mân Côi 28/10/2017

Vào lúc 16g30 ngày 28/10/2017 cuộc Rước Kiệu Mẹ Bế Mạc Tháng Mân Côi do Ban Giáo Lý phụ trách đã diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Sau đó là Thánh Lễ do cha Quản xứ chủ tế.

Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi
Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi
Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi
Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi
Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi
Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi

Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi
Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi
Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi

Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi

Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi

Hình ảnh: Lê Đức Nhã và Vu Ha Minh Thang

BTT GXCTĐN

Bài cùng chủ đề