Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”

(Ga 11,25)

CÁO  PHÓ

Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG VÀ GIA ĐÌNH

THÀNH KÍNH BÁO TIN

Cha ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG

 

Sinh ngày 25 tháng 02 năm 1942

tại An Ngãi Tây, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 05g00, Chúa Nhật, ngày 07 tháng 01 năm 2018

hưởng thọ 76 tuổi, với 47 năm Linh mục.

NGHI THỨC TẨM LIỆM

sẽ được cử hành lúc 09g00, Thứ Hai, ngày 08.01.2018

tại hội trường Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng

LỄ VIẾNG

từ 12g00 Thứ Hai, ngày 08.01.2018 đến 21g00 Thứ Tư, ngày 10.01.2018

THÁNH LỄ AN TÁNG

sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

lúc 07g00, Thứ Năm, ngày 11.01.2018

AN NGHỈ

tại nghĩa trang linh mục, Giáo xứ An Ngãi, Giáo phận Đà Nẵng.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha,

Quý Tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa

cầu nguyện cho Cha Antôn được hưởng hạnh phúc trong Nhà Cha trên trời.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng

 

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

CHA ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG

–   X   —

– Sinh ngày 25 tháng 02 năm 1942, tại An Ngãi Tây, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

– Từ 1954 đến 1963 :    Tu học tại Tiểu chủng viện Nha Trang, Phanxicô, Quy Nhơn, Piô XII.

– Từ 1963 đến 1972 :    Tu học tại Giáo hoàng học viện Piô X, Đà Lạt.

– Từ 1968 đến 1969 :    Thực tập mục vụ tại Chủng viện Thánh Gioan, Đà Nẵng.

– Ngày 21.12.1971   :    Chịu chức linh mục, tại An Ngãi.

– Từ 1972 đến 1974 :    Phó xứ Tam Tòa.

– Từ 1974 đến 1975 :    Đi học tại Thị Nghè.

– Từ 1975 đến 1989 :    Quản xứ Trà Kiệu.

– Từ 1989 đến 1994 :    Quản xứ Chính Tòa. Hạt trưởng Hạt Đà Nẵng.

– Từ 1994 đến 1997 :    Du học tại Pháp.

– Từ 1998 đến 2006 :    Quản xứ Thanh Bình. Hạt trưởng Hạt Đà Nẵng.

– Từ 2006 đến 2012 :    Quản xứ Hội An. Hạt trưởng Hạt Hội An.

– Từ 2012                   : Dưỡng bệnh tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng và tại gia đình.

– 07.01.2018              :   An nghỉ trong Chúa.

 

Bài cùng chủ đề