Giáo Hạt Trà Kiệu – Giáo Phận Đà Nẵng

  HẠT TRÀ KIỆU                     Cha Hạt trưởng : Phaolô ĐOÀN QUANG DÂN     Giáo xứ / Bổn mạng Địa chỉ / Điện thoại Giáo dân Linh mục phụ trách  Ái Nghĩa  Mẹ Lên  Trời TT. Ái Nghĩa, H. Đại Lộc,  Quảng  Nam 0510.3765011  1.360 Giuse Hoàng Quốc D. Linh  Hà Tân  Mẹ Lên  Trời Đại Lãnh, H. Đại Lộc,  Quảng Nam 0510.3974223  780 Phaolô Ngô Tấn Thu  Hoằng Phước  Mẹ Lên Trời  Đại Hồng, H. Đại Lộc,   Quảng Nam  0510.3770481  1.027 Antôn Nguyễn Tri Pháp  Hòa  Lâm…

Read More