209. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

209. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào? – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trước ngày Người chịu chết vào buổi tối trước khi Người bị trao nộp (1 Cr 11,23), Người tập họp các Tông đồ ở Nhà Tiệc Ly và Người cùng với họ cử hành Bữa Tiệc Ly. [1323, 1337 – 1340] Trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình…

Read More

208. Bí tích Thánh Thể là gì?

208. Bí tích Thánh Thể là gì? – Là bí tích Chúa Giêsu hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta, để chúng ta cũng hiến mình ta cho Người trong tình yêu và kết hợp với Người khi rước lễ. Nhờ rước lễ, chúng ta được liên kết với một Thân Mình Chúa Kitô là Hội thánh Công giáo. [1322, 1324, 1409] – Sau khi lãnh Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, Bí tích Thánh Thể là bí tích thứ ba giúp khai tâm vào Kitô giáo.…

Read More

206. Ai được lãnh Bí tích Thêm Sức? Họ phải chuẩn bị thế nào?

206. Ai được lãnh Bí tích Thêm Sức? Họ phải chuẩn bị thế nào? – Những ai là Kitô hữu (đã lãnh Bí tích Rửa Tội), có ơn nghĩa Chúa, đều được nhận lãnh Bí tích Thêm Sức. [1306 – 1311, 1319]   – “Có ơn nghĩa Chúa” là không phạm tội nặng. Phạm tội nặng là rời khỏi Chúa, và chỉ có thể làm hoà với Chúa nhờ Bí tích Giao Hoà. Một bạn trẻ Kitô hữu sửa soạn lãnh Bí tích Thêm Sức là bước vào một giai…

Read More

205. Người lãnh bí tích Thêm sức được hưởng những gì?

205. Người lãnh bí tích Thêm sức được hưởng những gì? – Khi lãnh Bí tích Thêm sức, người đã chịu Phép Rửa Tội được in một dấu ấn vĩnh viễn, chỉ lãnh một lần và làm cho họ trở thành Kitô hữu mãi mãi. Ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban xuống hoàn thành ơn Bí tích Rửa Tội, làm cho họ trở nên chứng nhân của Chúa Kitô trong cả cuộc sống.  [1302 – 1305, 1317] – Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là ký một “giao…

Read More

204. Kinh Thánh nói gì về Bí tích Thêm Sức?

204. Kinh Thánh nói gì về Bí tích Thêm Sức? – Trong Cựu ước người ta chờ mong Thánh Thần xuống trên Đấng Messia. Chúa Giêsu đã sống cuộc đời trong Thánh Thần với tình yêu và hiệp thông hoàn hảo với Cha trên trời. Thánh Thần Chúa Giêsu là Thánh Thần người dân Israel mong đợi, cũng chính là Thánh Thần Chúa Giêsu đã hứa cho các môn đệ của Người, là Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ vào ngày lễ Ngũ tuần (50) sau Lễ Phục…

Read More

202. Bí tích Thêm Sức là gì?

202. Bí tích Thêm Sức là gì? – Thêm Sức là bí tích hoàn tất Bí tích Rửa Tội. Nhờ Bí tích Thêm Sức, Đức Chúa Thánh Thần ban ơn xuống cho ta. Bất cứ ai tự ý quyết định sống như con cái Chúa và xin ơn Thánh Thần xuống qua sự đặt tay và xức dầu thánh sẽ nhận được sức mạnh để làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trong lời nói và việc làm. Nhờ đó họ trở nên phần tử đã cam kết và có…

Read More

201. Khi lãnh Bí tích Rửa Tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì?

201. Khi lãnh Bí tích Rửa Tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì? – Qua tên ta nhận khi lãnh Bí tích Rửa Tội, Thiên Chúa như nói với ta: “Ta đã gọi tên con, con thuộc về Ta” (Is 43, 1). [2156 – 2159, 2165 – 2167] – Khi được rửa tội, con người không bị tan biến trong một khối vô danh, trái lại nhân cách của họ được xác nhận. Nhận một tên khi được rửa tội có nghĩa là: Chúa biết…

Read More

200. Điều gì xảy ra khi lãnh Bí tích Rửa Tội?

200. Điều gì xảy ra khi lãnh Bí tích Rửa Tội? – Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên chi thể của thân thể Chúa Kitô, anh chị em của Đấng Cứu chuộc, con cái Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, được lãnh số phận sống vui trong Đấng Cứu chuộc ta. [1262 – 1274, 1279 – 1280] – Được rửa tội có nghĩa là lịch sử đời tôi được chìm đắm trong dòng chảy tình yêu của Chúa.…

Read More