Báo Tang: Ông Phaolô Trần Viết Danh

Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa kính báo Ông Phaolô Trần Viết Danh Sinh 1963 tại Đà Nẵng Từ trần vào lúc 22g00 ngày 01/9/2017 tại 147 Phan Chu Trinh, Giáo họ Micae Huy, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 02/9/2017 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 05/9/2017 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Hòa Sơn, Đà Nẵng.

Read More

Báo Tang: Ông Gioan Kim Nguyễn Văn Dưỡng

Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa kính báo Ông Gioan Kim Nguyễn Văn Dưỡng Sinh 1955 tại Đà Nẵng Từ trần vào lúc 23g45 ngày 31/8/2017 tại 283/4 Hoàng Diệu, Giáo họ Anrê, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 01/9/2017 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 04/9/2017 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Read More

Báo Tang: Ông Phanxico Xavie Nguyễn Hiệp

Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   Ông Phanxico Xavie Nguyễn Hiệp  Sinh 1928 tại Nha Trang, Khánh Hòa Từ trần vào lúc 08g20 ngày 24/03/2017 tại K338/94A Hoàng Diệu, Giáo họ Phaolo Bường, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 07g30 ngày 25/3/2017 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 28/3/2017 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Read More

Báo Tang: Ông Phêrô Mai Lân

Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   Ông Phêrô Mai Lân  Sinh 1926 tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Từ trần vào lúc 11g45 ngày 20/03/2017 tại K86/1 Trưng Nữ Vương, Giáo họ Giuse Khang, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 07g00 ngày 20/3/2017 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 21/3/2017 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó hỏa thiêu.

Read More

Báo Tang: Bà Văn Thị Lộc

  fShare 27   Tweet     Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   Bà Văn Thị Lộc Sinh 10/10/1944 tại Đà Nẵng Từ trần vào lúc 19g25 ngày 20/12/2016 tại 283/4 Hoàng Diệu, Giáo họ Anrê Trông, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 21/12/2016 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 24/12/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Read More

Báo Tang: Ông Phêrô Văn Tiến Hạnh

  fShare 27   Tweet     Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   Ông Phêrô Văn Tiến Hạnh Sinh 10/10/1944 tại Quảng Thái -Quảng Điền-Thừa Thiên Huế Từ trần vào lúc 02g43 ngày 20/12/2016 tại 32 Trần Bình Trọng, Giáo họ Augustinô Huy, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 20/12/2016 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 23/12/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ…

Read More

Báo Tang: Ông Fx Mai Văn Chung

Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   Ông Fx Mai Văn Chung Sinh 03/12/1939 tại Nam Định Từ trần vào lúc 00g10 ngày 24/9/2016 tại K36/14 Yên Báy, Giáo họ Đaminh Cẩm, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 24/9/2016 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 27/9/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Read More

Báo Tang: Anh Phêrô Trần Ngọc Cường

Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   Anh Phêrô Trần Ngọc Cường Sinh 11/09/1963 tại Huế Từ trần vào lúc 13g45 ngày 23/9/2016 tại K113/51 Nguyễn Chí Thanh, Giáo họ Đaminh Cẩm, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 24/9/2016 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 27/9/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Read More

Báo Tang: Bà Anê Nguyễn Thị Thanh

Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   Bà Anê Nguyễn Thị Thanh Sinh 05/3/1952 tại Sài Gòn Từ trần vào lúc 01g10 ngày 09/9/2016 tại 17 Bằng Lăng 5-Euro, Giáo họ Giuse Khang, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Tẩm liệm lúc 19g10 ngày 09/9/2016 Thánh lễ An Táng lúc 05g00 12/9/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Cồn Dầu, Hoà Sơn, Đà Nẵng.

Read More