Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 10/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 02/10 Hai Phạm Ngọc Lời Võ Hồng Khanh Giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ 03/10 Ba Nguyễn Hứa Thiên Dung Lại Tấn Đạo 04/10 Tư Nguyễn Văn Tín Vũ Thị Bích Dung 05/10 Năm Nguyễn T. Kim Thi Nguyễn Tuấn Vũ 06/10 Sáu Hồ Quang Thái Võ Thành Kiểm 07/10 Bảy Nguyễn Hứa…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                       BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 09/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 28/8 Hai Chị Đan Võ Văn Hạ Giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ 29/8 Ba Nguyễn Thị Như Mai Nguyễn Thị Tâm 30/8 Tư Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Quyên 31/8 Năm Đỗ Văn Lưu Chị Lan 01/9 Sáu Nguyễn Thị Yến (Kỷ niệm Hôn Phối) 02/9 Bảy Lê Thanh Dũng B1: Đỗ…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 08/2017 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 31/7 Hai Lê Huy Lập Nguyễn Hữu Tùng Giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ 01/8 Ba Hồ Thị Tuấn Trần Thị Thu Bồn 02/8 Tư Lâm Thị Tuyết Mai Đặng Thị Hạng 03/8 Năm Lâm Hoàng Bá Đạt Nguyễn Thị Kim Dung 04/8 Sáu Lê Huy Lập Trần Văn Khiêm 05/8 Bảy Bùi Văn…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 07/2017

 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                        BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 07/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 26/6 Hai Trần Linh Bạch Thị Hồng Loan Giáo họ Anê Thành trực phụng vụ 27/6 Ba Nguyễn Thị Quỳnh Hương Trần Lâm Thị Nhẫn 28/6 Tư Nguyễn Thị Xem Hồ Du 29/6 Lễ Phêrô Phaolô B1: Phạm Quốc Bảo B2: Trần Linh B1: Lại Tấn Thọ B2: Trần Thị Hồng Xuân LN:…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2017

      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2017 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 29/5 Hai Hoàng Thị Lệ Huyền Nguyễn Quý Thúy Ái Giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ 30/5 Ba Hồ Thị Lang Nguyễn Xuân Dũng 31/5 Tư Trần Thị Trúc Quỳnh Trần Thị An Lưu 01/6 Năm Trần Thị Trúc Nhật Hồng Đoan 02/6 Sáu Phan Thị Thanh Thúy (Lễ Hôn Phối) 03/6 Bảy (Lễ Hôn Phối) B1: Nguyễn…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 5/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                        BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 05/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 01 Hai Cung Hiến NT Chính Tòa (Giáo xứ) B1: Nguyễn Thái Hưng B2: Nguyễn Thị Thanh Xuân LN: Dương Thị Mỹ Lệ Giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ 02 Ba (Lễ Hôn phối) Đặng Thị Chi 03 Tư Ngô Đình Năm Dương Thị Mỹ Lệ 04 Năm Lê Quang Binh (Lễ…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 4/2017

 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 04/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 27/3 Hai Võ Thị Kim Loan Tôn Nữ Mộng Thúy Giáo họ Augustinô Huy  trực phụng vụ 28/3 Ba Lưu Thị Thu Thủy Phạm Văn Thành 29/3 Tư Trương T. Bích Ngọc Nguyễn Xuân Ly 30/3 Năm Nguyễn Thị Thuyên Phạm Văn Thành 31/3 Sáu Hoàng Nguyên Hương Hồ Thị Minh Thủy 01/4 Bảy Vĩnh…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 03/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG:   NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 27/2 Hai Nguyễn Thị Thu Huyền Trần Thị Thanh Xuân Giáo họ Phaolô Lộc  trực phụng vụ 28/2 Ba Nguyễn Thanh Đức Nguyễn Thị Tường Vy 01/3 Tư Lễ Tro Nguyễn Lệ Kiều Oanh Nguyễn Ngọc Đan Linh 02/3 Năm Hoàng Thị Lệ Xuân Dương Thị Thu Hương 03/3 Sáu Trương Thu Đặng…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                    BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG:   NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 30/1 Hai (Giáo xứ) (Giáo xứ) Giáo họ Phaolô Bường  trực phụng vụ 31/1 Ba Lê Tấn Phong Bùi Thị Ngọc Lan 01/2 Tư Nguyễn Thị Tươi Vũ Thị Túy Phượng 02/2 Năm Dương Thị Thùy Trang Trần Thị Diệp 03/2 Sáu Phạm Ngọc Trung Lạc Thiệu Nghiệp 04/2 Bảy Huỳnh Huấn B1: Lê…

Read More

Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2017

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 01/2017   I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG:   NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 02/1 Hai (Lễ Hôn Phối) Tôn Nữ Mộng Thúy Giáo họ Augustinô Huy  trực phụng vụ 02/1 Ba Lưu Thị Thu Thủy (Lễ Hôn Phối) 04/1 Tư Hoàng Nguyên Hương (Lễ Hôn Phối) 05/1 Năm Trương T. Bích Ngọc Phạm Văn Thành 06/1 Sáu Nguyễn Thị Tố Uyên (Lễ Hôn Phối) 07/1 Bảy Hoàng…

Read More