Thông Báo: Số 47/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 47TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật 17/10, khai giảng Năm học Giáo lý mới. Xin Quý Phụ Huynh cho các em có mặt lúc 07g15 để dự Nghi thức Khai giảng; 08g00: Thánh Lễ Đầu Năm học. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho các em. Từ Thứ Hai 18/9 đến Thứ Bảy 23/9, Giáo họ Anê Thành trực Phụng Vụ. Kính mời Giáo Dân Giáo Họ Emmanuel Triệu tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 19g30 Thứ Hai 18/9; Lễ…

Read More

Thông Báo: Số 46/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 46TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật 10/9, tất cả các em thiếu nhi tập trung và xếp lớp học giáo lý. Xin Quý Phụ Huynh cho các em đi lễ lúc 08g00, sau lễ sẽ vào lớp mới. Chúa Nhật 17/10, khai giảng Năm học Giáo lý mới. Xin Quý Phụ Huynh cho các em có mặt lúc 07g15 để dự Nghi thức Khai giảng; 08g00: Thánh Lễ Đầu Năm học. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho các em. Từ…

Read More

Thông Báo: Số 45/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 45TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật 03/9, xin Quý Phụ huynh tiếp tục đăng ký cho con mình học giáo lý tại Văn Phòng Giáo Lý. Sau Lễ Thiếu Nhi có Rửa Tội cho các em nhỏ. Chúa Nhật 10/9 sẽ Xếp Lớp cho Năm Học Giáo Lý 2017- 2018. Từ Thứ Hai 4/9 Đến Thứ Bảy 09/9, Giáo họ Micae Hy trực Phụng vụ. Sáng Thứ Năm 07/9 vào lúc 05g00 Lễ Mừng Kim Khánh và Ngân Khánh của các Sơ…

Read More

Thông Báo: Số 44/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 44TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A Từ Thứ Hai 28/8 Đến Thứ Bảy 02/9, Giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ. Thứ Hai 28/8 Lễ Nhớ Thánh Augustino, bổn mạng của 17 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ Năm 31/8 sau Thánh lễ 17g15 giáo xứ Chầu Thánh Thể do Ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách. Chúa Nhật 03/9 sau Lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp Giấy Giới Thiệu tại Văn Phòng Giáo…

Read More

Thông Báo: Số 43/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 43TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A Từ Thứ Hai 21/8 đến Thứ Bảy 26/8, Giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ. Kính mời giáo dân Giáo họ Giuse Viên tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 Chúa Nhật 20/8 để mừng lễ Bổn mạng Giáo họ. Lễ Kính Thánh Giuse Đặng Đình Viên được cử hành trọng thể lúc 17g15 Thứ Hai 21/8. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện. Thứ Tư 23/8 Thánh Rosa Lima quan thầy của 11…

Read More

Thông Báo: Số 42/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 42TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm A Từ Thứ Hai 14/8 đến Thứ Bảy 19/8, Giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ. Thứ Hai 14/8, Lễ Nhớ Thánh Macximilianô Maria Kolbê, quan thầy của Cha nguyên phó xứ Đoàn Minh và 05 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Những người đã có vé đi hành hương La Vang xin có mặt tại sân Nhà Thờ lúc 06g30 ngày 14/8 để khởi hành. Thứ Ba 15/8, Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên…

Read More

Thông Báo: Số 41/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 41TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm A Chúa Nhật, 06/08 sau Lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Từ Thứ Hai 07/08 đến Thứ Bảy 12/08, Giáo họ Đa Minh Khảm trực phụng vụ. Thứ Ba, 08/08 Lễ Nhớ Thánh Đa Minh, Linh mục – quan thầy của 73 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ Năm, 10/08 Lễ Kính Thánh Lôrenxô, Phó tế, Tử đạo – quan thầy của 02 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu…

Read More

Thông Báo: Số 40/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 40TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A Từ thứ hai 31/7 đến thứ bảy 05/8, Giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ. Thứ hai 31/7 Lễ Nhớ Thánh Ignasio loyola linh mục quan thầy của 13 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ ba 01/8 Lễ Nhớ Thánh Anphôngsô quan thầy của 07 giáo dân. Giáo dân muốn đi La Vang dự lễ ngày 14/8 và 15/8, xin đăng ký và mua vé vào mỗi buổi chiều lúc 16g00 đến 18g00 từ…

Read More

Thông Báo: Số 39/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 39TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm A Từ thứ hai 24/7 đến thứ bảy 29/7, Giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ. Thứ ba 25/7 Lễ Kính Thánh Giacôbê tông đồ bổn mạng của 46 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ tư 26/7 Lễ Nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna song thân của Đức Maria bổn mạng của Giới Lão Thành và 525 giáo dân( 59 Gioankim và 476 Anna). Mời quý Ông Bà trong Giới Lão Thành và cộng đoàn…

Read More

Thông Báo: Số 37/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 37TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A Chúa nhật 09/7/2017 vào lúc 8g00 thánh lễ bế giảng năm học giáo lý thiếu nhi. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự. Từ thứ hai 10/7 đến thứ bảy 15/7, Giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ. Thứ ba 11/7 lễ nhớ thánh Bênêđictô bổn mạng của 37 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thứ tư 12/7, vào lúc 17g15 Thánh lễ mừng kính Bổn mạng Giáo họ Anê Lê Thị Thành. Xin Cộng…

Read More