Chương Trình Cầu Nguyện Và Thánh Lễ An Táng “Cố Linh Mục Antôn Nguyễn Trường Thăng”

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

Số: 08/2018/TB/GXCT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG

“CỐ LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG”

           

            Kính gửi: Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng

 

            Theo Bảng phân nhiệm của Tòa Giám Mục Đà Nẵng về việc tổ chức Tang lễ Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng, Giáo xứ Chính Tòa được phân công phụ trách các công việc như sau:

 

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA THƯỜNG TRỰC: từ ngày 08/01/2018 đến 10/01/2018

Buổi sáng:

– 07g00 – 09g30: FX. Nguyễn Văn Hiến (BTV)

– 09g30 – 12g00: Maria Lưu Thị Thu Thủy (BTV)

Buổi chiều:

– 12g00 – 14g30: Philipphê Lê Hùng (BTV)

– 14g30 – 17g00: Antôn Hồ Quang Thái (BTV)

– 17g00 – 19g30: Giuse Trương Phúc (BTV)  + Maria Mad. Nguyễn Hứa Thiên Dung

Buổi tối:

– 19g30 – 21g30: Giuse Nguyễn Văn Ngọc (UV. PV) + Phanxica Trần Thị Phương (PV)

                             + Maria Phạm Thị Tuyết Anh (Ban Giáo lý)

 

I. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:

 1. Ban Trợ táng Chính Tòa:

– Chuẩn bị hội trường, giường, khăn trải trắng, hoa, lư hương, nến,… trước khi đưa Cha Antôn về.

– Vệ sinh, thay lễ phục, … cho Cha Antôn ngay sau khi đưa về.

– Cùng đi với Cha quản lý Giáo phận mua quan tài, tang phục, băng tang nhỏ và các vật dụng để tẩm liệm.

 1. Giáo xứ Chính Tòa:

– Hợp đồng làm mái che trước hội trường.

 1. Ban Âm thanh Chính Tòa:

– Chuẩn bị trước hệ thống âm thanh bên trong, bên ngoài hội trường và trước tiền đường sáng thứ Năm, 11/01/2018.

 1. Ban Trật tự Chính Tòa:

– Phân công thành viên giữ trật tự khu vực tang lễ và hướng dẫn khách đến viếng nơi để xe.

 1. Giới Người Cha + Giới Trẻ + Nhóm Sinh viên Công giáo Giáo xứ Chính Tòa:

– Phân công thành viên giữ trật tự khu vực cổng sau nhà thờ đường Yên Báy, tuyệt đối không cho khách du lịch vào tham quan trong những ngày Tang lễ.

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
Chúa Nhật 07/01/2018 Trật tự Giới Người Cha
Thứ Hai 08/01/2018 Trật tự Giới Trẻ
Thứ Ba 09/01/2018 Trật tự Nhóm Sinh viên
Thứ Tư 10/01/2018 Trật tự Giới Người Cha

 

II. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ THÁNH LỄ CẦU HỒN NGAY SAU TẨM LIỆM:

 1. Giáo xứ Chính Tòa phân công đọc kinh trước Nghi thức Tẩm liệm:

Chúa Nhật, ngày 07/01/2018:

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
Buổi chiều

Từ 13g00-14g00

Từ 14g00-15g00

Từ 16g00-17g00

Trực và cầu kinh trong thời gian chưa tẩm liệm. Giới Người Mẹ phân công phụ trách trực cầu kinh 03 phiên.
Buổi tối

Từ 19g30-20g30

Từ 20g30-21g30

Trực và cầu kinh trong thời gian chưa tẩm liệm. Hội Lêgiô phân công phụ trách trực cầu kinh 02 phiên.

 

 1. Nghi thức Tẩm liệm (Thứ Hai, ngày 08 tháng 01 năm 2018):
Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
09g00 NGHI THỨC TẨM LIỆM GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Phụ trách công việc tẩm liệm Ban Trợ táng Gx. Chính Tòa
Hát trong nghi thức Ca Đoàn Gx. Chính Tòa
Thổi kèn trong nghi thức Ban Kèn Gx. Chính Tòa ĐN
Giúp trong Nghi thức Quý Thầy

Ban Lễ sinh Gx. Chính Tòa

Ngay sau Tẩm liệm THÁNH LỄ CẦU HỒN GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Đọc Sách Thánh Ông Hùng (BTV)
Đọc lời nguyện (nếu có) Ông Hiến (BTV)
Hát trong Thánh lễ Ca Đoàn Gx. Chính Tòa
Giúp lễ Quý Thầy

Ban Lễ sinh Gx. Chính Tòa

 

III. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHÂN CÔNG TIẾP ĐÓN:

 1. Phân công mỗi ca trực 02 người, lo việc hậu cần và tiếp nước các đoàn khách đến viếng, tại phòng khách nhà xứ Chính Tòa, từ ngày 08/01/2018 đên ngày 10/01/2018.

Lưu ý: 01 người tiếp đón khách đến viếng, sau đó mời vào phòng khách nhà xứ dùng nước, và 01 người lo chuẩn bị tiếp nước, tại phòng khách nhà xứ.

 

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
Thứ Hai (08/01/2018)

từ 07g30 đến 21g30

Phân công thành viên luân phiên có người lo việc hậu cần và tiếp nước Giới Người Mẹ
Thứ Ba (09/01/2018)

từ 07g30 đến 21g30

Phân công thành viên luân phiên có người lo việc hậu cần và tiếp nước Hội Lêgiô
Thứ Tư (10/01/2018)

từ 07g30 đến 21g30

Phân công thành viên luân phiên có người lo việc hậu cần và tiếp nước Ban Bác ái Xã hội Caritas

 

 1. Phân công mỗi ca trực tối thiểu 02 người tại bàn tiếp tân (01 người ghi tên vào Sổ Tang, 01 người chuẩn bị khay và vào hội trường thắp hương cho khách đến viếng, v.v..):

Lưu ý: Đơn vị nào trực phụ trách Sổ Tang, thì cuối giờ tổng kết Sổ Tang và ký tên bàn giao  cho Đơn vị trực tiếp theo. Đơn vị nào trực phiên cuối cùng sẽ tổng kết Sổ Tang và bàn giao cho vị Thường trực của Ban Thường Vụ.

Thứ Hai, ngày 08 tháng 01 năm 2018:

Thời gian GIÁO HỌ VÀ BAN NGÀNH PHỤ TRÁCH
09g30 – 10g30 Ban Điều hành Gh. Phêrô Lựu
10g30 – 11g30 Ban Điều hành Gh. Đaminh Khảm
11g30 – 12g30 Ban Điều hành Gh. Đaminh Cẩm
12g30 – 13g30 Ban Điều hành Gh. Micae Hy
13g30 – 14g30 Ban Điều hành Gh. Augustinô Huy
14g30 – 15g30 Ban Điều hành Gh. Anê Thành
15g30 – 16g30 Ban Điều hành Gh. Giuse Viên
16g30 – 17g30 Ban Điều hành Gh. Emmanuel Triệu
17g30 – 18g30 Ban Điều hành Gh. Phaolô Bường
18g30 – 19g30 Ban Điều hành Gh. Anrê Trông
19g30 – 20g30 Ban Điều hành Gh. Giuse Khang
20g30 – 21g30 Ban Điều hành Gh. Phaolô Lộc

 

Thứ Ba, ngày 09 tháng 01 năm 2018:

Thời gian GIÁO HỌ VÀ BAN NGÀNH PHỤ TRÁCH
07g30 – 09g30 Ban Giáo lý
09g30 – 11g30 Đoàn Phan Sinh
11g30 – 13g30 Ban Bác ái Xã hội – Caritas
13g30 – 15g30 Chương trình Thăng tiến Hôn nhân
15g30 – 16g30 Thừa Tác viên Thánh Thể
16g30 – 17g30 Hội Bác Ái Vinh Sơn
17g30 – 18g30 Ban Phụ huynh Giáo lý
18g30 – 19g30 Giới Người Cha
19g30 – 20g30 Giới Người Mẹ
20g30 – 21g30 Giới Trẻ

 

Thứ Tư, ngày 10 tháng 01 năm 2018):

Thời gian GIÁO HỌ VÀ BAN NGÀNH PHỤ TRÁCH
07g30 – 08g30 Ban Điều hành Gh. Phêrô Lựu
08g30 – 09g30 Ban Điều hành Gh. Đaminh Khảm
09g30 – 10g30 Ban Điều hành Gh. Đaminh Cẩm
10g30 – 11g30 Ban Điều hành Gh. Micae Hy
11g30 – 12g30 Ban Điều hành Gh. Augustinô Huy
12g30 – 13g30 Ban Điều hành Gh. Anê Thành
13g30 – 14g30 Ban Điều hành Gh. Giuse Viên
14g30 – 15g30 Ban Điều hành Gh. Emmanuel Triệu
15g30 – 16g30 Ban Điều hành Gh. Phaolô Bường
16g30 – 17g30 Ban Điều hành Gh. Anrê Trông
17g30 – 18g30 Ban Điều hành Gh. Giuse Khang
18g30 – 19g30 Ban Điều hành Gh. Phaolô Lộc
19g30 – 20g30 Ca đoàn
20g30 – 21g30 Hội Lêgiô

 

IV. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHÂN CÔNG TRỰC VÀ CẦU KINH:

 1. Thứ Hai, ngày 08 tháng 01 năm 2018:
Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
18g30 – 19g30 Cầu kinh Đoàn Phan Sinh
19g30 – 20g30 Cầu kinh Hội Lêgiô
20g30 – 21g30 Thánh lễ Ban Phụng vụ

 

 1. Thứ Ba, ngày 09 tháng 01 năm 2018:
Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
18g30 – 19g30 Cầu kinh Ban Giáo lý
19g30 – 20g30 Cầu kinh Giới Trẻ
20g30 – 21g30 Thánh lễ

 Đức Cha Long chủ sự

Ban Phụng vụ

 

 1. Thứ Tư, ngày 10 tháng 01 năm 2018:
Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
18g30 – 19g30 Cầu kinh Giới Người Cha
19g30 – 20g30 Cầu kinh Giới Người Mẹ
20g30 – 21g30 Thánh lễ

 Đức Cha Tri chủ sự

Ban Phụng Vụ

 

IV. DI QUAN – THÁNH LỄ AN TÁNG (Thứ Năm, ngày 11/01/2018):

 1. DI QUAN
Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
06g30 DI QUAN từ hội trường sang nhà thờ Ban Trợ táng Giáo xứ Chính Tòa
12 người cầm vòng hoa lúc Di quan và lúc lên mộ. 12 Trưởng Giáo họ Giáo xứ Chính Tòa phụ trách cầm vòng hoa đi cùng với các Giáo xứ bạn.
Sắp xếp các vòng hoa trước tiền đường nhà thờ. Ban Trật tự Giáo xứ Chính Tòa
Thổi kèn trong Thánh lễ + Di quan + Hạ huyệt. Ban Kèn Giáo xứ Chính Tòa

 

 1. THÁNH LỄ AN TÁNG
Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
07g00 THÁNH LỄ AN TÁNG Ban Phụng Tự Giáo Phận

 

ĐOÀN RƯỚC:

w Sắp xếp đoàn rước : Ban Phụng Vụ Giáo phận.

w Thánh Giá – Đèn hầu (mặc Quốc phục): có mặt tại Nhà Tang lúc 06g15 để kịp chuẩn bị.

– Thánh giá: Ông Luyến (Gh. Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Bảo (Gh.Anê Thành) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

w Tham gia đoàn rước: kính mời toàn thể quý chức trong HĐMVGX cùng tham gia đoàn rước.

Trang phục: Nam: sơ-mi trắng dài tay, cà-vạt, quần sẩm màu.         Nữ: áo dài trắng.

w Ông Ngọc (UV.Phụng vụ): sắp xếp thứ tự đoàn rước di quan từ Hội trường vào nhà thờ.

w Ban Kèn: tham gia trong các nghi thức, Thánh lễ an táng và hạ huyệt.

w Ông Thái (BTV): liên hệ Tòa Giám Mục về số lượng nam nữ tu sĩ, tang gia để sắp xếp chỗ ngồi trong nhà thờ.

w Giới Người Cha: phụ trách treo cờ tang trong và ngoài nhà thờ, sắp xếp ghế ngồi cho các Cha Đồng Tế, ghế ngồi cho đoàn rước + Ban Kèn + từng thành phần tham dự + bên ngoài nhà thờ và phụ trách chiêng trống trong Thánh lễ.

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự hướng dẫn đoàn rước di quan vào nhà thờ và giữ xe.

w Giới Trẻ : hỗ trợ trật tự trong và ngoài nhà thờ.

w Ban Trợ táng: phụ trách tẩm liệm và di quan vào nhà thờ.

w Ban Âm thanh và Ban Ánh sáng: phụ trách âm thanh và ánh sáng hội trường, trong ngoài nhà thờ và trước tiền đường nhà thờ.

w Ban Lễ sinh: phụ trách trong Nghi thức Tẩm liệm, Thánh lễ cầu hồn sau Tẩm liệm và trong Thánh lễ An táng.

 

Xin lưu ý:

Đối với các Giáo họ và các Giới – Ban ngành – Đoàn thể được phân công trực Bàn Tiếp Tân: nếu có trở ngại, xin các ông bà trong Ban Điều hành tự điều chỉnh thay thế. Đơn vị nào trực phụ trách Sổ Tang, thì cuối giờ kết sổ ký tên bàn giao lại cho vị đại diện đơn vị trực tiếp theo, cuối ngày tổng kết giao cho vị Thường trực Ban Thường Vụ.

Trong giờ đọc kinh của các Giới – Ban ngành – Đoàn thể phụ trách: nếu có Giáo xứ bạn nào đến xin đảm nhận thì chúng ta vui lòng nhường cho họ.

 

VI. DI CHUYỂN LÊN NGHĨA TRANG LINH MỤC GIÁO XỨ AN NGÃI – HẠ HUYỆT

STT CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH
01 Chuẩn bị chữ thập bằng Decal để dán xe
và số thứ tự dán xe
Cha phó Giuse Tùng
02 Chuẩn bị âm thanh trước tiền đường để hướng dẫn đoàn xe tang Ban Âm Thanh
03 Hướng dẫn thứ tự đoàn xe tang Cha phó Giuse Tùng
04 Thông báo cho công an thành phố xin hỗ trợ giao thông. Cha văn phòng TGM
05 Chuẩn bị 03 xe mô-tô dẫn đầu cầm Thánh Giá và cờ.
01 xe ôtô con hướng dẫn lộ trình
Gx An Ngãi

Xin thông báo lộ trình trước để văn phòng báo cho công an.

06 Di quan đến Nhà thờ An Ngãi Ban Trợ táng Chính Tòa
07 Di quan từ Nhà thờ An Ngãi đến nghĩa trang linh mục, hạ huyệt, và những việc sau đó. Ban Trợ tang An Ngãi
08 Nghi thức hạ huyệt Cha Phaolô Dân

 

   KHÁN                                              TM/Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ Chính Tòa

Cha Quản xứ                                                             Trưởng ban

 

Phêrô Trần Đức Cường                                    FX. Nguyễn Văn Hiến

Bài cùng chủ đề