Lễ Các Thánh 01/11/2017

Thánh lễ đại triều mừng kính các Thánh nam nữ trên Thiên quốc tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng do Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế cùng với Cha Tổng đại diện Bonaventura, Cha quản xứ Phêrô, hai Cha phụ tá Giuse và Quý Cha.

Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (01/11/2017)

——-

Hình ảnh: © Lê Đức Nhã

BTT GX CTĐN

Bài cùng chủ đề