Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Giới Trẻ và Ban Trật Tự 29/6/2017

29/6/2017, Mừng lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Giới Trẻ và Ban Trật Tự của Giáo xứ Chính Tòa, Thánh lễ đã được cử hành lúc 17g00 do Cha quản xứ chủ tế với sự tham gia đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.
Chúng ta xin chúc mừng hai ban ngành mừng bổn mạng hôm nay, xin Chúa qua sự chuyển cầu của hai Thánh Phêrô và Phaolô luôn gìn giữ lòng hăng say và nhiệt tâm phục vụ cộng đoàn của anh chị em trong 02 ban ngành trên.

Hình ảnh: Trương Văn Thơm
BTT GX CT ĐN

Bài cùng chủ đề