Lịch Sám Hối Mùa Vọng Giáo Hạt Đà Nẵng 2017

LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2017

GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG

TUẦN/NGÀY GIỜ GIÁO XỨ CHỦ SỰ
TUẦN I
Thứ Tư (06.12) 19g00 TAM TÒA Cha Philipphê TRƯƠNG VĂN LONG
TUẦN II
Thứ Hai (11.12) 19g00 NGỌC QUANG Cha Giuse NGUYỄN THANH TÙNG
Thứ Ba (12.12) 19g00 HÒA THUẬN Cha Phêrô TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Thứ Tư (13.12) 19g00 NỘI HÀ Cha Giuse PHẠM PHI PHONG
Thứ Năm (14.12) 19g00 CHÍNH TÒA Cha Phaolô NGUYỄN HỮU TRƯỜNG SƠN
Thứ Sáu (15.12) 14g00 THANH ĐỨC Cha Giuse CAO VĂN CƯỜNG
19g00 AN HÒA Cha Phêrô NGUYỄN ĐỆ
Thứ Bảy (16.12) 19g00 CHÍNH TRẠCH Cha Antôn NGUYỄN TRI PHÁP
TUẦN III
Thứ Hai (18.12) 19g00 PHƯỚC TƯỜNG Cha Philipphê TRƯƠNG VĂN LONG
Thứ Ba (19.12) 19g00 THANH BÌNH Cha Giuse NGUYỄN VĂN THÚ
Thứ Tư (20.12) 14g00 TAM TÒA Cha Giacôbê HỨA HÙNG QUANG
19g00 HÒA CƯỜNG Cha Phêrô HOÀNG GIA THÀNH
Thứ Năm (21.12) 19g00 THANH ĐỨC Cha Phaolô PHẠM THANH THẢO
Thứ Sáu (22.12) 19g00 CHÍNH TÒA Cha Phêrô NGUYỄN HÙNG

 

Bài cùng chủ đề