Thông Báo: Số 02/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Chính Tòa: Thông báo Số 02TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

  1. Chúa nhật 03/12 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai 04/12 đến chiều thứ bảy 09/12 giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ.
  3. Vào lúc 19g00 thứ ba ngày 05/12/2017, có Sám Hối và xưng tội dành riêng cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Xin quý phụ huynh lưu tâm nhắc nhở và đưa con em tham dự buổi sám hối chung.
  4. Vào lúc 19g30 thứ ba 05/12/2017, Kính mời giáo dân Giáo họ Giuse Khang đến Nhà Thờ để tham dự buổi Tĩnh Tâm mừng Bổn Mạng Giáo họ mình. Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang sẽ được cử hành vào lúc 17g00 thứ tư 06/12. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ năm đầu tháng 07/12/2017 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30 do ban Phụng Vụ phụ trách.
  6. Thứ sáu 08/12 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  7. Trong suốt Mùa Vọng tại giáo xứ Chính Tòa sẽ không có Giải tội vào các chiều thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Xin xem lịch Sám Hối Mùa Vọng 2017 của Giáo Hạt Đà Nẵng được niêm yết tại Các bảng thông báo đế tiện việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng

Bài cùng chủ đề