Thông Báo: Số 07/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH – Năm B

Chính Tòa: Thông báo Số 06TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH – Năm B

  1. Chúa nhật 07/01 sau Lễ Thiếu nhi có Rửa Tội cho các em nhỏ.
  2. Từ Thứ Hai 08/01 đến Thứ Bảy 13/01 Giáo Họ Anrê Trông trực Phụng vụ.
  3. Mời Các Giáo Họ, Các Giới Ban Ngành Đoàn Thể vào lúc 08g00’ Thứ Hai 08/01 đến Nhà Thờ để tháo cất những vật dụng trang trí Giáng Sinh.
  4. Lớp Dự Bị Hôn Nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g30’ Thứ Hai 08/01/2018 tại Hội Trường Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng.Xin lấy Đơn và nộp tại Nhà Sách Chính Tòa Đà Nẵng.
  5. Thứ Năm 11/01, sau lễ 17g00’ có Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng

Bài cùng chủ đề