Thông Báo: Số 46/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 46TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa Nhật 10/9, tất cả các em thiếu nhi tập trung và xếp lớp học giáo lý. Xin Quý Phụ Huynh cho các em đi lễ lúc 08g00, sau lễ sẽ vào lớp mới.
  2. Chúa Nhật 17/10, khai giảng Năm học Giáo lý mới. Xin Quý Phụ Huynh cho các em có mặt lúc 07g15 để dự Nghi thức Khai giảng; 08g00: Thánh Lễ Đầu Năm học. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho các em.
  3. Từ Thứ Hai 11/9 Đến Thứ Bảy 16/9, Giáo họ Augustino Huy trực Phụng vụ.
  4. Thứ Tư 13/9 vào lúc 19g30 đọc kinh tôn vinh Đức Mẹ tại Núi Đá do Hội Legio phụ trách.
  5. Thứ Năm 14/9 sau Thánh Lễ 17g15 có giờ Chầu Mình Thánh do Hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng

Bài cùng chủ đề