Thông Báo: Số 55/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 55TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ hai 30/10 đến thứ bảy 04/11 giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.
  2. Thứ tư 01/11/2017 Lễ Các Thánh Nam Nữ Lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Buổi sáng lễ 5g như thường lệ, buổi chiều lúc 17g do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ năm 02/11/2017 Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu đã qua đời, buổi sáng có 02 thánh lễ 5g và 5g45, và lúc 9g cha Quản Xứ sẽ dâng thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ tại Phú Thượng, giáo xứ có thuê xe cho cộng đoàn đi, xin có mặt lúc 07g30 tại nhà thờ để xe khởi hành. Thánh lễ buổi chiều lúc 17g00 như thường lệ và lúc 19g30 giáo xứ Chầu Thánh Thể do Ban Phụng Vụ phụ trách.
  4. Thứ sáu 03/11 lễ Thánh Mactinô Poret quan thầy của Ban Trợ Táng và 08 giáo dân. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp cầu nguyện và đặc biệt cầu nguyện cho ban Trợ Táng.
  5. Chúa nhật 05/11 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 04/11.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng

Bài cùng chủ đề