Thông Báo: Số 55/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 55TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa Nhật 05/11 sau lễ Thiếu Nhi có Rửa Tội cho các em nhỏ.
  2. Vào lúc 9g00 ngày 06/11 Cha Quản Xứ sẽ dâng Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Giáo Xứ tại Phú Thượng, có thuê xe cho Cộng Đoàn đi, xin có mặt lúc 07g30 tại Nhà Thờ để khởi hành.
  3. Từ Thứ Hai 06/11 Đến Thứ Bảy 11/11 Giáo Họ Phaolô Lộc trực Phụng Vụ.
  4. Thứ Ba 07/11, Ngân Khánh Linh Mục của Cha Maccello Đoàn Minh và Cha Giuse Nguyễn Văn Thú. Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 10g00 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ Tư 08/11, vào lúc 19g30 kính mời toàn thể HĐMV Giáo Xứ tham dự buổi họp để bàn về công tác trong nhiệm kỳ mới.
  6. Thứ Năm 09/11 sau Thánh Lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do Hội Legio phụ trách.
  7. Thứ Sáu 10/11 vào lúc 17g00 Thánh Lễ do Đức Cha Giuse và Linh Mục Đoàn Caritas quốc tế (Đức) đồng tế, xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  8. Chúa Nhật ngày 12/11, Giáo Xứ Chính Tòa Chầu Lượt.

Các phiên Chầu được phân công như sau:

+ 11g00-11g45: do Giáo Họ Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang cùng phụ trách.

+ 12g00-12g45: do Giáo Họ Anê Thành, Giuse Viên, Emmanuel Triệu cùng phụ trách.

+ 13g00-13g45: do Giáo Họ Phêrô Lựu, Micae Hy, Augustino Huy cùng phụ trách.

+ 14g-14g45: do Giáo Họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm cùng phụ trách.

  1. Chúa Nhật 12/11, lúc 05g15’ Thánh Lễ Nhậm Chức HĐMVGX Mới, kính mời toàn thể HĐMVGX nhiệm kỳ 2017-2021 tham dự Thánh Lễ và nhận Văn Bằng Bổ Nhiệm.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng

Bài cùng chủ đề