Thông Báo: Số 59/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 59TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm A

  1. Vào lúc 19g30 Chúa Nhật 26/11/2017 kính mời Giáo Dân Giáo Họ Anrê Trông tham dự buổi Tĩnh Tâm tại Nhà Thờ để mừng lễ Bổn Mạng Giáo Họ. Lễ Kính Thánh Anrê Trông sẽ được cử hành lúc 17g00 Thứ Hai 27/11. Xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ Thứ Hai 27/11 đến Chiều Thứ Bảy 02/12 Giáo Họ Micae Hy trực Phụng Vụ.
  3. Thứ Ba 28/11/2017 vào lúc 10g00 Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ chủ sự Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục cho Cha Marcello Đoàn Minh và Cha Giuse Nguyễn Văn Thú. Kính mời toàn thể Giáo Chức trong HĐMVGX tham gia đoàn rước, xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Năm 30/11 Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ, Quan Thầy của 49 Giáo Dân, xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện, và sau Thánh Lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do Hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  5. Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê, Quan Thầy của Giới Sinh Viên và 143 Giáo Dân sẽ được cử hành vào lúc 17g00 Thứ Sáu 01/12/2017, xin mời Cộng Đoàn tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  6. Thứ Bảy 02/12/2017, Mừng Thọ 60 năm, 30 năm Linh mục và 10 năm Giám mục của Đức Giám Mục Giuse Giáo Phận Đà Nẵng. Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành vào lúc 17g00 do Đức Giám Mục chủ sự. Kính mời toàn thể Giáo Chức trong HĐMVGX tham gia đoàn rước, xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự và hiệp thông cầu nguyện.
  7. Chúa Nhật ngày 03/12 sau Thánh Lễ Thiếu Nhi có Rửa Tội cho các em nhỏ. Xin nộp Giấy Giới Thiệu tại Văn Phòng Giáo Xứ, Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu đến Nhà Thờ tập nghi thức lúc 19g30 Thứ Bảy ngày 02/12/2017.
  8. Giáo Xứ Chính Tòa tiến hành sửa chữa lại Công trình Nhà Vệ sinh của Giáo Xứ. Rất mong sự quan tâm đóng góp của toàn thể Giáo Dân để công trình trên được khang trang và hoàn thành trước ngày mừng Đại Lễ Giáng sinh năm 2017.
  9. Hiện nay Lịch Công Giáo 2017-2018 đã có. Cha Quản xứ mong muốn mỗi gia đình mua một quyển để theo dõi các Ngày Lễ trong năm. Giáo Dân có nhu cầu xin liên hệ Văn Phòng Giáo Xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng

Bài cùng chủ đề