5 Phút Lời Chúa
“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16,23b)
ĐẦU TRANG