“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31)

Suy niệm: Người Do Thái thời Chúa Giê-su khao khát mong chờ Đấng Mê-si-a mà các ngôn sứ loan báo. Nhưng Đấng Mê-si-a đối với họ phải là người khôi phục vương quyền Đa-vít bằng quyền lực và sức mạnh quân đội để thống trị các dân nước. Thế nhưng quan niệm đó lại không nói lên sự thật về Đức Giê-su, Đấng Mê-si-a đích thực hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45). Họ đã không chấp nhận sự thật về một Đấng Cứu Thế chịu khổ nhục như thế, và do đó không thể tin nhận Đức Giê-su là chính Con Thiên Chúa, sẽ giải phóng họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi, giải thoát họ khỏi sự chết muôn đời và thừa hưởng sự sống vĩnh cửu nhờ giá máu của Ngài.

Mời Bạn: Con người ai cũng quý tự do. Và người ta nhiều cách để được tự do như mình mong muốn. Nhưng tự do cao quý nhất là được giải thoát khỏi tội lỗi để đạt được sự sống đời đời, tự do ấy chỉ có thể có được nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô Đấng đã chịu chết và sống lại. Đức tin là một hồng ân mà Thiên Chúa thương ban cho bạn cách vô điều kiện, nhờ đó, bạn được thừa hưởng sự sống đời đời. Bạn đã sống và loan truyền niềm tin về Đức Giê-su, Đấng cứu độ duy nhất của trần gian như thế nào?

Sống Lời Chúa: Bạn làm một cử chỉ dù nhỏ bé và kín đáo để diễn tả niềm tin của mình mỗi khi làm bất cứ công việc gì, và luôn sẵn sàng để giới thiệu Đức Ki-tô Cứu Thế cho anh chị em lương dân mỗi khi Chúa mời gọi bạn làm điều đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, người nhận biết Thánh Danh sẽ một niềm tin cậy, vì Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.(Tv 9,11)