Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4,33-34)

Suy niệm: Dân thành Ca-phác-na-um sửng sốt “hết sức kinh ngạc” khi chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-su. Nhưng ma quỷ thì không chỉ bày tỏ cảm xúc như một kẻ bàng quan hiếu kỳ mà thôi. Chúng “la to” lên điều mà chúng biết rõ: “Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Chẳng phải ma quỷ muốn tuyên xưng niềm tin vào Chúa; chúng cũng không hề có ý quảng cáo không công cho Ngài. Chúng chỉ bộc lộ niềm thù hận và nỗi khiếp sợ đối với Chúa Giê-su: “Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” Chắc chắn đó không phải là thái độ mà Chúa muốn có nơi các môn đệ của Ngài. Đúng hơn Ngài muốn họ nói lên như Phê-rô lời tuyên xưng với trọn niềm xác tín và gắn bó với Ngài với tất cả tình yêu: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,69).

Mời Bạn: Có “kiến thức” về Chúa Giê-su, hoặc có tên trong sổ rửa tội chưa đủ để tuyên xưng Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” với tất cả tình yêu và lòng xác tín. Bạn cần được nuôi dưỡng niềm tin và tình yêu bằng việc học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa và kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Bạnhãy sắp xếp chương trình sống hằng ngày sao cho có thời gian cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và tham dự Thánh lễ thường xuyên.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng (Tv 119,105.112).