Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)

Suy niệm: Thấy đám đông ùn ùn đi tìm mình, Chúa Giê-su không coi đó là dấu hiệu sứ vụ của Ngài đã thành công; bởi vì Chúa thấy rõ động lực nào bên trong thúc đẩy họ tìm Ngài. Họ hăm hở đi tìm Chúa như thế không phải vì yêu mến, hay đức tin hay những dấu lạ mà chỉ vì Ngài đã làm phép lạ cho họ được ănbánh no nê. Chúa Giê-su mời gọi: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27). Động lực thúc đẩy đến với Chúa để có sự sống đời đời như đức tin, đức cậy, đức mến, Lời Chúa và Thánh Thể… chứ không phải những động lực trần tục để tồn tại ở đời này như tiền, tài, danh vọng, địa vị, tiếng khen…

Mời Bạn: Xem xét những động lực nào thúc đẩy bạn đến với Chúa hay làm những công việc trong cuộc sống thường ngày. Bạn có đem lại những giá trị tốt đẹp trong mọi môi trường bạn hiện diện để tôn vinh Chúa không? Liệu có động lực trần tục nào thúc đẩy bạn không thực hiện ý muốn của Chúa không? Một khi khám phá những động lực trần tục đó, bạn hãy tìm phương thế thanh lọc chúng để bạn được thanh thoát đi theo sát Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày để khám phá những động lực sâu xa thúc đẩy những ý nghĩ, lời nói hay hành động của bạn trong ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin Chúa ban, xin tiếp tục ban ơn giúp con tỉnh thức nhận ra những động lực trần tục tầm thường nơi con, để con thay đổi đời sống nên tốt hơn mỗi ngày theo thánh ý Chúa. Amen.