Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 5,35)

Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu và luật sĩ hết chỉ trích Chúa Giê-su “ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi” (Lc 5,30) lại quay ra trách cứ các môn đệ Ngài không giữ chay. Đối lại, Đức Giê-su cũng nhiều lần lên án cách giữ luật của họ, dù rất tỉ mỉ, nhưng lại nặng hình thức mà bỏ qua điều quan trọng nhất của luật là “nhân ái, công bình và thành tín” (Mt 23,23). Hôm nay Chúa Giê-su cho biết việc ăn chay, và nói rộng ra việc giữ luật, phải nhắm mục đích là vì chính Chúa. Việc ăn chay sẽ không phù hợp khi mà Ngài là vị Thiên Chúa cứu độ, Chúa của nguồn an ủi, đang hiện diện ở giữa các môn đệ: lúc ấy, họ không có lý do gì để ăn chay với bộ mặt sầu thảm đưa đám. Hẳn nhiên các môn đệ của Chúa cũng sẽ ăn chay, nhưng là khi Ngài là chàng rể được đem đi.

Mời Bạn: Lời Chúa mời gọi chúng ta đổi mới cái nhìn trong cung cách sống đạo của mình. Tuân thủ giới răn của Chúa chỉ vì lòng yêu mến Ngài chứ không vì cái nhìn của người khác, kể cả khi vì danh Ngài mà “bị vu khống đủ điều xấu xa” (x. Mt 5,11). Đồng thời đối với tha nhân, cũng phải từ bỏ lối nhìn áp đặt, thành kiến, xét đoán, thay vào đó là cái nhìn chiều hướng tích cực, cảm thông và bao dung, để lan toả niềm vui của Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Bí quyết để đổi mới cách nhìn: nhìn thấy Chúa trong mọi người và nhìn thấy mọi người trong Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống con, để con trở nên trung gian, nối kết mọi người sống yêu thương hạnh phúc và phù hợp với đường lối Chúa hơn. Amen.