“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Suy niệm: Đọc kinh thật lâu giờ, hoặc kêu cầu danh Chúa luôn miệng, mà không thực hành ý Chúa qua những việc làm trong cuộc sống của mình thì cũng là vô ích, bởi vì, Chúa nói, như thế không đủ để được vào Nước Trời đâu! Bước vào Mùa Vọng là sống tâm tình chờ đợi Chúa đến, nhưng không phải chờ đợi trong sự vô cảm, dửng dưng, ỷ lại mà ra sức chiến đấu vươn lên. Chúa nói: “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12); nghĩa là dám can đảm sống theo Lời Chúa dạy, dù phải hy sinh thiệt thòi ở đời này, để chiếm được phần phúc đời sau Chúa ban tặng.

Mời Bạn: Dịch bệnh xảy ra kéo dài làm cho nhiều người thất nghiệp, đau khổ, bệnh tật… Chúa mời gọi chúng ta vững tin vào Chúa, can đảm sống lời Chúa để đồng cảm với bao người đang bất hạnh. Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa là lời cầu nguyện thiết thực, sẻ chia tình thương với những người đang túng thiếu. Trong khi mong chờ ngày Chúa đến, chúng ta vững lòng sống Lời Chúa, vượt qua những khó khăn thách đố, để đem lại niềm tin, niềm hy vọng và tình thương của Chúa đến cho nhiều người.

Chia sẻ: Bạn vượt qua thách đố nào để sống Lời Chúa trong hoàn cảnh này?

Sống Lời Chúa: Khi cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, bạn luôn quyết tâm làm một hành động để thực thi Lời đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thiết tha, trung thành và tuân giữ Lời Chúa, để Lời Chúa thực sự là sức mạnh giúp con sống yêu thương, nâng đỡ nhiều người khác. Amen.