“Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” (Ga 10,32)

Suy niệm: Những người Do Thái khăng khăng không chấp nhận lời mạc khải của Chúa Giê-su rằng Ngài là Con Thiên Chúa; họ cho rằng Ngài phạm thượng vì họ coi Ngài chỉ là người phàm. Họ mong đợi một Đấng Ki-tô theo nhãn quan của họ mà họ cho là đúng rồi, bất chấp những lời Kinh Thánh làm chứng (Ga 5,39), kể cả những việc Chúa đã làm nhân danh Chúa Cha làm chứng cho Chúa (Ga 10,25).Bởi đó, dù họ có nghe, có chứng kiến bao việc tốt lành Đức Giê-su làm, họ cũng không tin, không chấp nhận. Thật khác với trường hợp người mù từ mới sinh được Chúa chữa lành, anh ta lập luận: “Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì” (Ga 11,32-33).

Mời Bạn: Thánh sử Gio-an đã ghi lại một lời nghe mà đau xót: “Người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng đã không đón nhận Đức Giê-su vì đã coi những thứ khác như thần của mình rồi! Đó có thể là của cải vật chất, tiếng khen, địa vị xã hội… Mùa Chay mời gọi chúng ta từ bỏ “con bò vàng” mà bấy lâu mình vẫn đeo đuổi để trở về với Chúa bằng việc sám hối.

Sống Lời Chúa: Dành ít phút hồi tâm và xin ơn nhận ra lời mời gọi hoán cải qua dấu chỉ của cơn đại dịch Covid-19.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đã từ lâu Chúa mặc khải mình là ai, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người không nhận ra Chúa. Xin cho chúng con trở thành chứng nhân qua việc biết đặt Chúa lên trên mọi sự.