“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” (Ga 14,8)

Suy niệm: Phi-líp-phê là người môn đệ thực tiễn đó. Ông thích hành động cụ thể hơn là suy tư trừu tượng. Để giới thiệu Đức Giê-su cho bạn mình là Na-tha-na-en, ông không nêu lý lẽ, mà mời bạn chứng nghiệm: “Cứ đến mà xem!” (Ga 1,45-46). Lần khác, trước đông đảo dân chúng đang nghe Ngài giảng, Chúa hỏi để thử Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Ông liền “cân đo đong đếm” đám đông không dưới 5.000 người đó và tính nhanh: “Thưa có mua đến 200 đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6,6-7). Với tính cách thực tiễn như thế, ông muốn được thấy Chúa Cha giống như ông đang thấy Chúa Giê-su đây. Đáp lại lời cầu xin của Phi-líp-phê, Chúa mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy, ngay bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người.”

Mời Bạn: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”, đó là phương thế thực tiễn đáp lại lời cầu xin thực tiễn của Phi-líp-phê. Bằng cách chiêm ngắm Đức Giê-su chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào cõi mầu nhiệm của “những sự trên trời” (Ga 3,12), “nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1), vì như Chúa nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,8).

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn dành thời gian chiêm ngắm Chúa Giê-su bằng việc suy niệm Lời Chúa, để nhờ biết Đức Ki-tô mà nhận biết Chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là trung gian để chúng con đến với Chúa Cha và biết Người. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến học hỏi về Chúa để nhờ đó chúng con biết Chúa Cha rõ hơn.