Bấy giờ Đức Giê-su nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Lc 6,1-5)

Suy niệm: Việc thiết kế đô thị đòi hỏi sự đóng góp của nhiều nhà chuyên môn thuộc nhiều ngành. Nói riêng chuyện làm đường sá, nếu chỉ thiếu tầm nhìn ở một ngã rẽ, sai lệch độ dốc tại một khúc quanh, thậm chí giải phân cách đặt sai chỗ cũng có thể gây nên tai nạn chết người. Những chỗ sai cần phải được sửa đổi. Quan niệm của người Do Thái về ngày sa-bát cũng có nhiều chỗ sai lệch cần sửa đổi ngay: thay vì tăng cường đời sống gia đình, đào sâu hiểu biết về lịch sử, tôn giáo, và trên hết để làm mặn nồng hơn nữa mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa, họ đã thêm thắt nhiều qui định tỉ mỉ, biến ngày sa-bát trở thành ngày của những điều cấm kỵ, ngày chịu gánh nặng của luật lệ. Ý nghĩa thánh thiêng của ngày lễ được Đức Giê-su phục hồi, bởi Ngài làm chủ ngày sa-bát và đến để kiện toàn chứ không phải để bãi bỏ.

Mời Bạn: Bạn có coi ngày Chúa Nhật là ngày của những luật lệ cứng nhắc như ngày sa-bát và bạn chỉ có mặt trong Thánh Lễ vì luật buộc không? Tâm tình và thái độ của bạn trong ngày mừng kính cuộc phục sinh có nói lên đức tin của bạn không?

Chia sẻ: Khi cử hành Thánh Lễ, Giáo Hội hoàn thành mầu nhiệm thánh mà nghi thức chứa đựng. Mầu nhiệm đó là mầu nhiệm gì vậy?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi đi dự lễ, bạn vào nhà thờ sớm hơn giờ lễ để chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con chuẩn bị thật xứng đáng khi tham dự thánh lễ, vì đó là lúc con gặp Đấng tạo dựng nên con, lúc kẻ tội lỗi gặp Đấng Cứu Chuộc, lúc nghĩa tử gặp Cha của mình.