“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Suy niệm: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê sống vào nửa đầu thế kỷ XVI, thời chưa có máy bay, xe điện, xe lửa, ôtô, ngay cả đến xe đạp cũng chưa có! Vậy mà chỉ bằng thuyền buồm và bằng ngựa, trong vòng 10 năm truyền giáo, từ 1542-1552, thánh nhân đã vượt qua hàng trăm ngàn cây số. Đi đến đâu thánh nhân cũng hết mình giảng dạy giáo lý, kinh bổn và đã rửa tội cho hàng trăm ngàn người, lập nhiều cộng đoàn tín hữu tại Ấn Độ, In-đô-nê-si-a, Nhật Bản. Những thành quả kỷ lục ấy đủ chứng minh vị tu sĩ dòng Tên này là người rất nhiệt thành “đi khắp tứ phương” loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô. Thành quả tông đồ ấy thật đáng trân trọng trong lịch sử truyền giáo của Giáo Hội. Thánh nhân thật xứng đáng được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

Mời Bạn: Trước khi về trời, Đức Ki-tô phục sinh đã nói với Nhóm Mười Một: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Đây cũng là mệnh lệnh Chúa nói với mọi Ki-tô hữu. Thánh Phan-xi-cô đã nghe rõ mệnh lệnh này và đã thực hành một cách rất xuất sắc. Thánh nhân chính là mẫu gương cho mọi Ki-tô hữu về lòng nhiệt thành truyền giáo.

Sống Lời Chúa: Thực thi lệnh truyền “đi khắp tứ phương loan báo Tin Mừng” đối với bạn hôm nay là đưa giá trị Tin Mừng vào bất kỳ việc gì bạn làm, trong bất kỳ lời nào bạn nói, ở bất cứ nơi đâu bạn đến, cho bất cứ những ai bạn gặp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê ơn nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con cũng được chia sẻ lòng nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân.