“Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi, không khát bao giờ.” (Ga 6,35)

Suy niệm: Một trong những nhu cầu căn bản của con người là phải ăn uống để sinh tồn. Nhưng không chỉ cần lương thực nuôi sống thân xác, con người mọi thời đại còn đói khát tình yêu, tình liên đới, tự do và chân lý hơn cả cơm bánh. Đức Giê-su thấu hiểu nỗi khát vọng thâm sâu nhất của con người, nên trước khi về trời, Chúa đã để lại cho chúng ta Lời Chúa và Thánh Thể, đó là nguồn chân lý, nguồn tình yêu như lương thực cần thiết cho mọi tín hữu. Tin và sống Lời Chúa sẽ biến đổi lòng chúng ta, để chúng ta có thể đến gặp Chúa Giê-su sống động trong bí tích Thánh Thể như Người hằng tha thiết mời gọi: “Chính tôi là Bánh trường sinh…”

Mời Bạn: Hữu sinh vô dưỡng là một nỗi bất hạnh lớn lao không thể nào bù đắp. Chúng ta thật diễm phúc vì chẳng những chúng ta được tái sinh trong nước Thánh tẩy, mà còn được Chúa Giê-su Ki-tô ban chính mình Ngài làm lương thực nuôi linh hồn. Chúng ta hãy siêng năng đến bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để kín múc tận nguồn ơn trợ lực cần thiết trong cuộc hành trình về nhà Cha.

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy đói khát Lời Chúa và Thánh Thể như đói khát cơm bánh không?

Sống Lời Chúa: Thường xuyên rước Thánh Thể để luôn sống tinh thần hiệp thông của bí tích Thánh Thể và dẫn đưa người khác đến với Chúa, tin vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù mắt con không thấy nhưng con tin Chúa hiện diện sống động trong bí tích Thánh Thể, Chúa mong chờ con đến với Chúa để được sống, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của con.